Зведений кошторис на 2023 рік
Зведений кошторис на 2022 рік

Зведений кошторис на 2021 рік

2020

КПКВК 0611010
Надання дошкільної освіти
КПКВК 0611020
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
КПКВК 0611090
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи із дітьми
КПКВК 0611150
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
КПКВК 0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
КПКВК 0611162
Інші програми та заходи у сфері освіти
КПКВК 0611170
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
КПКВК 0613140
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)