TAGS: ЗаконодавствоРішення міської ради

 УКРАЇНА 
 ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 


 РІШЕННЯ №977 

55 сесія 7 скликання 

від 19 грудня 2019 р.
м. Жмеринка

Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення
опорного закладу освіти Жмеринської міської об’єднаної
територіальної громади

Відповідно до ст.13 Закону України «Про освіту», Положення про освітній округ і опорний  заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. №532  та з метою   забезпечення рівного доступу до якісної освіти й умов навчання дітей по всій Жмеринській міській  об’єднаній територіальній громаді, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила :

1.Затвердити Умови проведення  конкурсу  на визначення опорного закладу освіти  Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади (додаються).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту.(Калінська О.М.).

 

Юрій СВІТЛАК

Секретар міської ради

 

Додаток
до рішення 55 сесії міської ради
7 скликання
від 19 грудня 2019р. № 977

 

Умови
проведення конкурсу на визначення опорного
закладу Жмеринської міської об’єднаної  територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади   (далі – Конкурс), визначають його мету, завдання та критерії.

1.2. Конкурс проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 “Про затвердження Положення про освітній округ та опорний заклад освіти”.

1.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює  управління освіти Жмеринської міської ради Вінницької області.

II. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організація профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями  предметів незалежно від місця проживання, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

2.2. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективних моделей діяльності опорних закладів загальної середньої освіти, які забезпечать умови для рівного доступу до якісної освіти, постійне підвищення її якості, раціональне використання наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічного оснащення закладів.

III. Умови проведення Конкурсу

3.1. Організацію та проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з проведення конкурсу на визначення опорного закладу Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови

3.2. Учасниками Конкурсу є   заклади загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів, які знаходяться на території  Жмеринської  міської  об’єднаної територіальної громади та мають в своїх навчальних закладах учнів (вихованців) не менше 200 осіб.

3.3. Для участі у конкурсі   закладам загальної середньої освіти  необхідно подати до управління  освіти  Жмеринської міської ради:

Заявку   закладу загальної середньої освіти  І – ІІІ ступенів.
Презентацію навчального закладу.
Концепцію розвитку опорного навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки, яка містить обов’язкову інформацію про:

 • результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу – захисту робіт учнів – членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;
 • можливості забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проект на потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються і мешкають на території обслуговування навчального закладу, кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після модернізації мережі, маршрути підвезення учнів та педагогічних  працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким здійснюється підвезення);
 • організацію до профільної підготовки, поглибленого вивчення предметів та профільного навчання в опорному навчальному закладі;
 • організацію інклюзивного навчання (за наявності дітей з особливими потребами);
 • удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду, характеристику кадрового складу.

3.4. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних сайтах  управління  освіти та Жмеринської міської  ради Вінницької області.

IV. Терміни проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – підготовчий, подання заявок відповідальними      закладами загальної середньої освіти об’єднаної міської громади   на   участь   у   Конкурсі  до   управління   освіти Жмеринської міської ради.

ІІ етап – основний, визначення переможців Конкурсу.

V. Критерії визначення опорного закладу Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади     

Характеристика навчального закладу: кількість учнів в закладі, наявність кількох класів на паралелі, середня наповнюваність класів, кількість профілів в закладі.

Інформація про результативність роботи навчального закладу: результати зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу – захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань.

Характеристика умов, необхідних для організації  освітнього процесу:

 • матеріально-технічне забезпечення: проект на потужність навчального закладу, стан навчальних приміщень, наявність вільних приміщень для проведення занять із позашкільної освіти;
 • наявність та стан навчальних кабінетів: фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивної зали, актової зали, наявність швидкісного підключення до мережі Інтернет, наявність мережі Wi – Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, наявність бібліотеки із книгосховищем та читальною залою;
 • навчально-методичне та науково-методичне забезпечення: організація профільного навчання, організація допрофільного навчання, поглиблене вивчення предметів, функціонування гуртків, функціонування спортивних секцій, наявність досвіду інноваційної діяльності та проведення дослідно – експериментальної роботи різного рівня;
 • кадрове забезпечення: кількісний склад педагогічних працівників для забезпечення профільного навчання, поглибленого вивчення предметів та їхній освітній рівень, якісний склад учителів  базової і старшої школи;
 • забезпечення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами: архітектурна доступність закладу для дітей з особливими освітніми потребами (пандуси, внутрішні санвузли тощо), наявність  ресурсних кімнат, наявність ставок асистента вчителя, спеціальна підготовка вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • залучення додаткових фінансових ресурсів: наявність досвіду залучення додаткових фінансових ресурсів, обсяги залучення позабюджетних коштів, структура витрат.
 • міжнародне співробітництво: наявність досвіду міжнародного співробітництва, обміну делегаціями, участь у міжнародних шкільних проектах, результативність участі у грантових програмах і проектах.

Відповідність концепції розвитку   закладу освіти державним підходам до реформування загальної середньої освіти.

VI. Визначення переможців Конкурсу

6.1. Визначення переможців Конкурсу проводить Комісія відповідно до критеріїв визначення опорного закладу серед   закладів загальної  середньої освіти.

6.2. Комісія працює на громадських засадах.

6.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

6.4. Рішення Комісії про визначення переможців Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосі вирішальним є голос голови Комісії.

6.5. На підставі рішення Комісії визначається опорний заклад  Жмеринської міської  об’єднаної  територіальної громади, який затверджується сесією  Жмеринської міської  ради.

Юрій СВІТЛАК

Секретар міської ради