Цей Примірний перелік підготовлений відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компонента дошкільної освіти і чинних комплексних програм розвитку, навчання і виховання дітей раннього і передшкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Він пропонує  примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання (далі – Перелік), що необхідні для оптимального оснащення освітнього процесу в усіх вікових групах закладів дошкільної освіти, де виховуються діти від народження до 6 (7) років. У Переліку враховано зміни в соціальному замовленні до якості дошкільної освіти та інноваційні розробки у сфері навчального забезпечення і створення розвивального предметного середовища для повноцінної організації  життєдіяльності дітей з метою їх  вчасного цілісного і всебічного розвитку.

Для зручності користувачів Перелік структурований за віковими категоріями вихованців:

  • віку немовляти та раннього (від народження до 3 років);
  • передшкільного віку ( від 3 до 6 (7 ) років років);

та основними видами дитячої діяльності:

  • ігрова;
  • рухова;
  • художня (образотворча, музична, театральна і літературна);
  • мовленнєво-пізнавальна (ознайомлення із природним, соціальним і предметним довкіллям,  формування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання грамоти , елементарних математичних уявлень);
  • трудова (художня праця, праця в природі та господарсько-побутова).

Такий розподіл засобів у Переліку є умовним з огляду на можливість застосування багатьох його позицій в інших видах діяльності дітей та у різних формах організації дитячої життєдіяльності. Перелік  пропонує орієнтовну кількість іграшок, посібників та обладнання, необхідну для успішної реалізації  завдань формування ключових життєвих компетенцій упродовж дошкільного дитинства в умовах усіх вікових груп закладу дошкільної освіти.   Рекомендована у ньому кількість різних видів ігрового та навчально-дидактичного обладнання визначена згідно зі встановленими Законом України «Про дошкільну освіту» нормативами наповнюваності груп закладів дошкільної освіти із розрахунку 20 дітей для груп передшкільного віку  (від 3 до 6-7 років) і 10/15 дітей для груп дітей віку немовляти і раннього віку (від народження до 1 року і від 1 до 3 років відповідно).  Вона  може варіюватися з урахуванням педагогічних потреб, зокрема, розраховуватися на облаштування групових приміщень та основних осередків дитячої діяльності в них, а також  на оснащення фізкультурної та музичної зал, басейну, методичного кабінету,  фізкультурного майданчика тощо.

Перелік може бути адаптований до потреб кожного окремого закладу дошкільної освіти залежно від його типу, загальної кількості дітей, наявних приміщень і ділянок території, їхніх площ тощо. Наведений підбір  іграшок, посібників та обладнання, співвідношення обов`язкових і додаткових, основних і допоміжних засобів є примірними і можуть змінюватись (доповнюватись, замінюватися) з огляду на першочергові потреби, специфіку діяльності, можливості закладу, доступні джерела фінансування, динамічне оновлення сучасного ігрового асортименту тощо. Наприклад: при створенні розвивального середовища у закладах дошкільної освіти, що працюють на засадах Вальдорфської педагогіки, будуть враховані канони відповідної альтернативної освітньої програми щодо пріоритетного застосування для вільної гри іграшок із натуральних матеріалів, зокрема, простих, недеталізованих ляльок із деревини, тканини, вузликових, плетених із ниток, соломи, валяних із вовни та інших; оснащення інвентарем для рекомендованого освітніми програмами навчання ходьби на лижах, гри в хокей за даним Примірним переліком доцільне при сприятливих кліматичних умовах, наявності зручних і належним чином облаштованих місць на території закладу, кваліфікованих фахівців тощо.  У     Заклади дошкільної освіти можуть коригувати цей перелік за необхідністю.   Ігрове, навчально-дидактичне обладнання, яке запропоноване додатково для застосування в освітній роботі за наявності потреби в них і можливостей придбання, розміщення та зберігання, виокремлене у Переліку позначкою *. Методичні коментарі, наведені у колонці «Примітки» та за текстом, допоможуть педагогам облаштувати сучасне розвивальне предметне освітнє середовище у закладі дошкільної освіти.

Добір іграшок,  посібників  та обладнання для формування й облаштування безпечного розвивального освітнього середовища у закладі дошкільної освіти на основі Переліку має забезпечуватися дотриманням вимог Технічного регламенту безпечності іграшок (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693), ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров`я дітей» (затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 № 12), ДСанПіН 5.5.6-138-2007 «Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.01.2007 №13, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за № 77/13344), інших нормативних документів з питань стандартизації якості та безпечності товарів і послуг. Зокрема, при підготовці Переліку були враховані  Зміни до Порядку впровадження торговельної діяльності та  правил торговельного обслуговування на  ринку споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017          № 136,  щодо продажу товарів, які імітують продовольчі товари (мають їх форму, запах, колір, вигляд, оформлення, маркування, об’єм або розмір) і ставлять під загрозу безпеку або здоров’я споживачів, зокрема, дітей, які можуть сплутати їх з продовольчими товарами та використати не за призначенням.