TAGS: Дистанційне навчанняКВНЗ "ВАНО"методичні матеріали

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. Процес відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання, передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний  рівень; слухачами – свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Суб’єктами дистанційного навчання є особи, які навчаються (учень, вихованець, студент,  слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах і можуть використовуватись ЗО при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби тощо.

Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші, які проводяться дистанційно у синхронному* або асинхронному* режимі відповідно до навчального плану.

В академії дистанційне навчання (очно-дистанційне) організовано відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»), зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) в синхронному та асинхронному режимах, а також супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету.

*Асинхронний режим − взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

*Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, вебінар, соціальні мережі тощо).

На сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» http://academia.vinnica.ua  представлено розділ «Дистанційне навчання», в якому оновлено інформаціющодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину й відповідно структуровано:

Ознайомтеся з коментарем щодо змісту окремих структурних компонентів, які розкриють  особливості організації дистанційного навчання, а також допоможуть ефективно і в зручній формі опанувати зміст навчальної програми.

Нормативно-правове забезпечення

Розміщено матеріали:

Нормативно-правове забезпечення

1. Наказ Департаменту освіти і науки ОДА  №127 від 12.03.2020 «Про призупинення освітнього процесу в закладах освіти області».

2. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 19 від 12.03.2020  «Про організацію освітнього  процесу в умовах карантину»                                                                                                                   

3. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 21 від 17.03.2020  «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»

4. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 19 від 25.03.2020  «На виконання рішення Кабінету Міністрів України»                                                                                                                      

5. Організаційні та навчально-методичні заходи  щодо організації освітнього процесу в умовах карантину  із використанням дистанційних технологій навчання та  запровадження дистанційного режиму роботи працівників.

6. Лист  про призупинення освітнього процесу від 13.03.20.

7. Лист про підвищення кваліфікації в умовах карантину від 25.03.20.

8. Уніфікована індивідуальна освітня програма підвищення кваліфікації слухачів очних курсів в умовах карантину.

9. Інструктивно-методичні рекомендації підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину.

10. Методичні рекомендації закладам загальної середньої освіти щодо організації дистанційної підтримки освітнього процесу в умовах карантину

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПЛАН-ГРАФІКИ

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області на 2020 рік за програмами підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області з 16 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області з 04 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року

Реєстрація

Онлайн реєстрація слухачів є обов’язковою!

Алгоритм дій слухача:

 1. Відкрити стрічку «Реєстрація»
 2. З переліку «Категорія слухачів» вибрати потрібну категорію
 3. Заповнити реєстраційну форму
 4. Натиснути «Надіслати»

Слухачам очно-дистанційних курсів в умовах карантину

Слухачам, які проходять курси згідно графіка за очно-дистанційною формою навчанняпотрібно опрацювати матеріали дистанційного (ІІ) етапу відповідно до навчально-тематичного плану курсів.

Зайшовши на сторінку із переліком очно-дистанційних курсів, слухачі можуть побачити перелік таких курсів та посилання на вебінар викладача, дату і час проведення вебінара. У кожній категорії курсів буде надано ключ для приєднання до Класу для навчання.

Щодо очних етапів (І та ІІІ) буде повідомлено додатково. Консультативну допомогу можна отримати в керівника курсів (ПІБ та контакти якого зазначено план-графіку в розділі «Нормативно-правове забезпечення») чи осіб, контакти яких надані в листі.

Слухачам очних курсів в умовах карантину

Слухачам очних курсів в умовах карантину пропонуємо пройти навчання за уніфікованою індивідуальною освітньою програмою підвищення кваліфікації, що додається.

Алгоритм дій слухача:

 1. Відкрити стрічку «Реєстрація»
 2. З переліку «Категорія слухачів» вибрати потрібну категорію.
 3. Заповнити реєстраційну форму
 4. Натиснути «Надіслати»
 5. Скачати з розділу «Нормативно-правове забезпечення»або скопіювати з даного додатку уніфіковану індивідуальну освітню програма підвищення кваліфікації (4 сторінки)
 6. Ознайомитися зі змістом, заповнити на сторінці 1позначені поля*
 7. Заповнити всю програму можна після опрацювання модулів.
 8. Скласти Навчально-тематичний план (3 сторінка). Зайти за посиланням
 1. З таблиці вибрати теми до модулів (не менше 30 год.). Консультативна підтримка щодо вибору: керівник, куратор, навчальний відділ.
 1. Записати їх у свій навчально-тематичний план  (3 сторінка): можна після того, як опрацює тематику навчальних занять. Окремі модулі можуть залишатися не заповненими.
 1.  Щоб опрацювати навчальний матеріал потрібно: скачати презентацію з кометарем і переглядати її не в режимі «Показ слайдів». Опрацювати зміст слайду і коментар до нього.
 1.  Виконати тестові і практичні завдання та надіслати викладачеві. Завдання можуть бути подані окремо за посиланнями або ж означенні в кінці презентації.
 1.  Звіт (4 сторінка): слухач пише в довільній формі після опрацювання обраних модулів (не менше 30 год.). Інформує щодо ефективності запропонованої форми навчання з використанням дистанційних, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Висловлює побажання, пропозиції тощо. В останньому абзаці означає завдання щодо подальшого саморозвитку.
 2.  Заповнений документ (1-4 сторінки): слухач може надіслати в PDF форматі на адресу академії: bil@mail3.nest.vn.ua під назвою «Індивідуальна програма ПІБ»  із коментарем «Прошу зареєструвати» або роздрукувати і подати до канцелярії академії.
 3.  Консультативна підтримка: керівник, куратор, навчальний відділ.

Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрямки підвищення кваліфікації за змістом модулів, відображених у навчально-тематичному плані підвищення кваліфікації.

Обрати зміст потрібно за посиланням на сайті академії. Пропонуємо різні варіанти: тільки онлайн презентації; онлайн презентації і  вебінари чи очні форми навчання (після карантину)

Додаток 1. Ідивідуальна програма підвищення кваліфікації з пролонгованою дистанційною формою навчання

Додаток 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину