TAGS: Дистанційне навчаннякарантин

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID – 19» управління освіти Жмеринської міської ради наказує керівникам закладів освіти підготувати та оприлюднити на сайті наказ «Про роботу закладу у період карантину», у якому передбачити гнучкий графік роботи закладу, організацію роботи педагогічних працівників.

У межах компетенції на період карантину забезпечити:

 • дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;
 • проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;
 • проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфікуючих заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19;
 • відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій;
 • режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти тапрацівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів діям у надзвичайних ситуаціях ( з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року №1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за №1623/29752; встановити режим роботи працівників закладу, запровадити гнучкий графік роботи;
 • технічний персонал перевести в режим чергування;
 • посилити контроль за санітарно – профілактичними заходами;
 • припинення відряджень працівників, окрім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодження з керівником установи;
 • листування з управлінням освіти шляхом використання системи електронної взаємодії або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу.
 • виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу;
 • запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених Міністерством праці та соціальної політики України від О4.жовтня 2006 року №359;
 • формування педагогами закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти (КУ ІРЦ) індивідуальних планів роботи та самоосвіти;
 • призупинити проведення особистого прийому громадян;
 • визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, що надходить через СЕВОВВВ та офіційні електронні адреси.

Відповідальність за організацію роботи закладу освіти та організацію освітнього процесу через дистанційне навчання на період карантину покласти на керівників закладів освіти.