Затверджено

рішення виконкому міської ради

від 28 березня 2017 р. № 97

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м. Жмеринка

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Жмеринка, здійснюється з метою:

 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Жмеринка;
 • спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Жмеринка;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Жмеринка;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Жмеринка;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Жмеринка.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • загальний міський електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру – Управління освіти Жмеринської міської ради;
 • адміністратор Реєстру – виконавчий комітет Жмеринської міської ради,  що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру,  надання реєстраторам  доступу до нього, забезпечує  збереження та захист інформації,  що міститься  у Реєстрі;
 • реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру,  яка здійснює внесення (зміну,  виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;  
 • заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Жмеринської міської ради  розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором  Центру адміністративних послуг Жмеринської міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній картці.

2.5.  Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення  відомостей  про дітей здійснюється:

 • на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначені цим Положенням;
 • у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
 • у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ згідно дати реєстрації при внесенні відомостей  про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні, окрім випадків, передбачених п.2.9.

2.9. Перенесення з черги одного ДНЗ до іншого ДНЗ без зміни дати реєстрації може бути здійснено за заявою одного з батьків у разі документального підтвердження зміни місця проживання.

2.10. При  перенесенні з черги одного ДНЗ до іншого ДНЗ  з інших причин,  не пов´язаних зі зміною місця проживання,  буде встановлена нова дата реєстрації (з терміну подання заяви про перенесення черги до іншого ДНЗ).

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • медична картка про стан здоров’я дитини (ф. № 026/о);
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження;
 • реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг Жмеринської міської ради;
 • Довідка з місця роботи у разі виходу на роботу батьків;
 • Для пільгової категорії – документ, що підтверджує пільги відповідно до п.3.8., п.3.9. цього Положення.

3.4. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Жмеринка або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,  направлення відділу освіти Жмеринської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

3.6. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.7. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ДНЗ», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.

Заяви, подані заявниками до 01.09.2014 року, вносяться до Реєстру завідуючими відповідних дитячих установ із вказанням дати написання заяви. Для таких заявників, як виняток, присвоєння номеру черги буде відбуватися по даті написання заяви.

3.8. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім’ях;
 • діти одиноких батьків ;
 • діти працівників освітніх закладів міста  у разі виходу на роботу;
 • діти військовослужбовців Збройних сил України;
 • діти військовослужбовців Служби безпеки України;
 • діти прокурорів і слідчих прокуратури;
 • діти працівників поліції.

Кількість місць у ДНЗ, що надаються першочергово, не може перевищувати 20% від загальної кількості місць, що розподіляються.

3.9. Позачергово зараховуються до ДНЗ діти таких категорій:

 • діти учасників антитерористичної операції;
 • діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС;
 • діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ;
 • діти із сімей вимушених переселенців, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України.

3.10. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ у попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги  за умови вивільнення місця у зв´язку з вибуттям дитини з даної групи.

3.11.  У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування до ДНЗ» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до вересня місяця, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні-вересні, наявні місця для проходження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього року в поточному році.

3.12. Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.13. Керівники ДНЗ щомісячно (до 30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період в управління освіти за умови руху дітей (вибуття і прибуття).

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради  http://zhmerinka-adm.gov.ua  та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://zhmerinka-adm.gov.ua відбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За матеріалами – Міська рада

Author